ZAWIESZENIE SPŁATY RAT KREDYTU FRANKOWEGO (CHF) NA CZAS PROCESU Kancelaria Gulla

ZAWIESZENIE SPŁATY RAT KREDYTU FRANKOWEGO (CHF) NA CZAS PROCESU

Rozważając wszelkie za i przeciw wystąpieniu na drogę sądową przeciwko Bankowi z powództwem o unieważnienie umowy o kredyt we frankach, stawiasz sobie pytanie, „Czy będę zobowiązany spłacać raty kredytu frankowego w czasie trwania procesu?”. Mamy dla Ciebie optymistyczną wiadomość! Odpowiedź brzmi NIE!

Sądy orzekające w sprawach frankowych, wydają pozytywne orzeczenia w przedmiocie zabezpieczenia powództwa. Nie dzieje się to jednak z urzędu. Konieczne jest złożenie wniosku, mającego za przedmiot udzielenie zabezpieczenia poprzez unormowanie praw i obowiązków stron postępowania na czas jego trwania. Dla uzyskania zabezpieczenia wymagane jest uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Uprawdopodobnienie roszczenia o ustalenie nieważności sprowadza się do wykazania zawarcia w umowie kredytowej klauzul niedozwolonych, skutkujących nieważnością umowy. Drugą przesłanką udzielenia zabezpieczenia roszczenia, jest interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W świetle art. 7301 § 2 k.p.c. istnieje on, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania. Wniosek ten może być złożony przed wniesieniem pozwu, albo w pozwie, bądź też w toku postępowania.

Sądy rozpatrując wniosek kredytobiorców, co do zasady podejmuje decyzję w przedmiocie zawieszenia spłaty rat kredytu frankowego na czas procesu, tj. do chwili uprawomocnia się wyroku. Powyższe jest dla powodów niezmiernie korzystne, albowiem stanowi dla nich „odpoczynek” od spłacania kredytu.

Podajemy przykładowe orzeczenia: Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.08.2019 r. (sygn. XXV C 355/18), Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2019 r. (sygn. XXV C 1215/18), Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 9.04.2020 r. (sygn. XII C 174/20) oraz Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.04.2020 r. (sygn. XII C 592/18).

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: office@gulla.pl lub telefonicznie 501 79 45 80.