unieważnienie umowy o kredyt we frankach a rozliczenie z bankiem.

UNIEWAŻNIENIE UMOWY O KREDYT WE FRANKACH A ROZLICZENIE Z BANKIEM

Dotychczas, dość sporą zagadką nurtującą zarówno kredytobiorców, jak i nawet sądy orzekające w sprawach frankowych, było ukształtowanie ostatecznych rozliczeń między frankowiczami a bankiem.

Niepewność doprowadziła do tego, że w grudniu 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku zadał pięć pytań Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytu indeksowanego do franka (sygn. XV C 458/18), którego udzielił BPH. Choć TSUE nie zajął jeszcze ostatecznego stanowiska w sprawie, to ze wstępnych informacji możemy wywnioskować, że będzie to rozstrzygnięcie na korzyść Frankowiczów!

Jak na razie TSUE w sprawie C-19/20 skłania się ku odstąpienia od skorzystania z opinii rzecznika generalnego przed wydaniem wyroku. Nadmienić należy, że opinia taka jest sporządzana wówczas, gdy zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia Trybunałowi dotyczą kwestii nowych. Natomiast gdy dotyczą kwestii już uprzednio rozstrzyganych lub takich pytań, na które odpowiedzi można znaleźć w dotychczasowym orzecznictwie i Trybunał nie zamierza odstąpić od dotychczasowej linii – to wówczas opinia rzecznika nie jest wymagana. Istotnym jest w tym przypadku fakt, że w przypadku gdy TSUE odpowiadając na pytania prejudycjalne w sprawie C-19/20 oprze się na dotychczasowej linii orzeczniczej, to orzeczenie będzie korzystne dla tzw. frankowiczów.

Za tym, że orzeczenie będzie korzystne dla kredytobiorców, przemawia także to, że w lipcu do sprawy przed TSUE przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich i przedstawił swoje stanowisko procesowe. Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich zajęli jasne stanowisko, zgodnie z którym, uznanie roszczeń tego typu uniemożliwi skuteczną ochronę konsumenta na tle unijnej dyrektywy 93/13. A to jest przecież naczelny cel postępowań mających za przedmiot unieważnienie umów o kredyt we frankach.

Przeczuwamy, że wynikiem rozstrzygnięcia TSUE będzie uznanie, że uwzględnienie przez sąd roszczenia Banku o zwrot przez kredytobiorców kwot wypłaconych przez bank, będzie niedopuszczalne, z uwagi na to, że uniemożliwi skuteczną ochronę praw konsumenta.

Jak na razie trzymamy kciuki! Bądźmy dobrej myśli.