TSUE stoi na straży praw Frankowiczów

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie C-520/21: Skutki uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną dla frankowiczów

Opinia z dnia 16 lutego 2023 rzecznika generalnego TSUE Anthony Michael Collins w sprawie C-520/21 została opublikowana, a jej skutki mogą mieć istotne znaczenie dla osób posiadających kredyty frankowe, znanych jako frankowicze. Opinia dotyczy skutków uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną ze względu na nieuczciwe warunki. Rzecznik generalny TSUE przypomina, że dyrektywa 93/13 nie określa […]

Opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie C-520/21: Skutki uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną dla frankowiczów Read More »