PREZYDENCKA USTAWA FRANKOWA

PREZYDENCKA USTAWA FRANKOWA

W dniu 1 stycznia 2020 roku wejdzie w życie tzw. prezydencka ustawa frankowa.  Ustawa ta nie wprowadza szczególnej podstawy do otrzymania pomocy finansowej od Rządu, w związku z konsekwencjami, jakie niesie za sobą posiadanie kredytu we frankach. Nie zawiera ona również regulacji, stanowiących „wskazówkę” dla kredytobiorców w przedmiocie rozwiązania problemu ciążącego na nich kredytu we frankach oraz konieczności spłaty tegoż wygórowanego zadłużenia. Ustawa ta reguluje jedynie zasady udzielania pomocy finansowej  z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Nowela zakłada m.in. uelastycznienie zasad udzielania pomocy z tzw. Funduszu Wsparcia, tym posiadaczom kredytów (nie tylko walutowych, ale także złotowych), którzy są w trudnej sytuacji. Podkreślenia wymaga, że warunkiem koniecznym do otrzymania ww. wsparcia finansowego przez frankowiczów, jest spełnienie szeregu przesłanek. Przedmiotowe wsparcie będzie przyznawane, jeżeli wartość wskaźnika RdD (to jest stosunku wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) przekracza 50 % (uprzednio było to 60 %).

Ponadto, w ustawie tej podniesiono minimum dochodowe umożliwiające wnioskowanie o ww. wsparcie. Nowelizacja przewiduje wydłużenie okresu pomocy z 18 do 36 miesięcy oraz zwiększenie wysokości maksymalnego wsparcia z 1500 złotych do 2000 złotych miesięcznie (maksymalnie w wysokości 72 000 złotych).

Zaakcentować należy, że przedmiotowe wsparcie udzielane jest w formie pożyczki  w kwocie do 72.000,00 złotych, z możliwością spłacania jej przez okres 12 lat bez jakiegokolwiek oprocentowania. W ocenie autora programu umożliwi to, w przypadkach losowych spłatę kredytu frankowego.

Zdaniem ekspertów z zakresu ekonomii, jest to tylko i wyłącznie forma odroczenia długu. W ich ocenie skorzystanie przez kredytobiorcę z ułatwień doprowadzi do tego, że  w okresie przejściowym frankowiczom będzie łatwiej spłacać raty. Jednakże sytuacja ta ulegnie zmianie, kiedy okres korzystania za pomocy zakończy się, i konieczne będzie samodzielne spłacanie kredytu oraz udzielonej przez Rząd pomocy finansowej, wówczas znowu zacznie się problem.

Zespół kancelarii, analizując wskazane powyżej kwestie, doszedł do tożsamego jak ekonomiści wniosku, zgodnie z którym, skorzystanie z ww. pomocy finansowej, pomoże frankowiczom tylko na krótki okres, lecz ostatecznie nie rozwiąże problemu kredytu we frankach. W naszej ocenie tylko i wyłącznie wystąpienie na drogę sądową z pozwem  o unieważnienie umowy kredytu frankowego, doprowadzi do zakończenia problemów towarzyszących kredytobiorcom.

Tym samym polecamy podjęcie odważniejszych kroków, które biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, z pewnością się opłacą i raz na zawsze zażegnają problem kredytu frankowego.

Nasza kancelaria chętnie wesprze Cię w Twoich dążeniach!