KREDYT WE FRANKACH, A POZEW PRZECIWKO BANKOWI

KREDYT WE FRANKACH, A POZEW PRZECIWKO BANKOWI

Jak już wspominaliśmy w poprzednich wpisach, masz bardzo duże szanse na to, by uwolnić się od frankowych kłopotów! Twój kredyt nie stanie się jednak nieważny sam z siebie. Bez Twojej ingerencji, zaangażowania czy czasu … Konieczne jest podjęcie działania!

Jak spłacić kredyt we frankach, jeśli nie daję rady?

Jedynym sposobem na pokonanie Twojego kłopotu frankowego, jest wystąpienie przeciwko bankowi w pozwem. Nie jest to jednak proste. W szczególności uwzględniając to, że Twój sukces przesądza de facto treść pozwu a także to, czy prezentowane przez Ciebie stanowisko przekona sąd orzekający w Twojej sprawie. Dlatego ważne jest to, by korzystać z pomocy profesjonalisty – osoby, która wie, jak podejść sąd byś wygrał.

Czego oczekujesz? Bądź precyzyjny!

Twój pozew powinien w szczególności określać żądanie – czyli orzeczenie nieważności umowy o kredyt we frankach. Powinien spełniać określone w kodeksie postępowania karnego wymogi pisma procesowego. Ponadto musi zawierać wnioski dowodowe, których przeprowadzenie ma na celu udowodnienie zasadności Twojego roszczenia. Kluczowym elementem jest jednak uzasadnienie! To jego celem jest przekonanie sądu, że Twoje roszczenie oraz stanowisko jest uzasadnione. Pamiętaj Frankowiczu, że właśnie pozew – pierwsze pismo w sprawie, będzie najważniejsze z punktu widzenia ukształtowania stanowiska sądu w Twojej sprawie. Jeśli roszczenie będzie należycie uzasadnione w pozwie – wygrasz tą sprawę.

Chcemy Cię także uspokoić w zakresie opłaty od pozwu. Zapewne obawiasz się, że będzie to bardzo wysoka kwota. Spokojnie, w tym przypadku wpis sądowy nie stanowi odzwierciedlenia 5% wartości Twojego roszczenia. Jest to tylko i wyłącznie kwota 1.000 zł. Nie jest to nazbyt wygórowana opłata w stosunku do możliwości, jakie niesie za sobą wygrana! Pamiętaj też, że w przypadku wygranej bank zwróci Ci tą kwotę!

Zastanawia Cię też pewnie kwestia pozwów zbiorowych? To forma powództwa, która jest dopuszczalna przy roszczeniach jednego rodzaju, dochodzonych przez co najmniej 10 osób. Roszczenia musza być oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Dodatkowo pozwy zbiorowe są możliwe jedynie w sprawach o ochronę konsumentów, z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny oraz z tytułu czynów niedozwolonych, z wyjątkiem roszczeń o ochronę dóbr osobistych. Jest korzystne z punktu widzenia kosztów postępowania.

Pamiętaj jednak, że nie jest łatwo znaleźć 10 osób, które mają tożsame roszczenie przeciwko temu samemu podmiotowi – w Twoim przypadku bankowi. Stanowczo odradzamy!

Jak widzisz jest to zarazem proste jak i trudne! Liczy się w tym przypadku siła argumentów! A na pewno wygrywasz bitwę z bankiem, wystarczy właściwie ich użyć.