aktualności

Jak unieważnić kredyt we frankach

Z pewnością wielokrotnie spotkałeś się Frankowiczu ze stwierdzeniem, że Twój kredyt we frankach podlega unieważnieniu. Ale z czym to się wiąże? I jakie możesz mieć konsekwencje z tego powodu? O tym przeczytasz w artykule.

Otóż, umowy o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich (CHF), podpisywane przez Banki z Kredytobiorcami były o utworzone wewnętrznie przez tą instytucję finansową wzorce umowne. W ich treści, pojawiło się szereg postanowień stanowiących niedozwolone klauzule umowne. Są to postanowienia umowy, które nie podlegały indywidualnym uzgodnieniom w chwili zawierania tej umowy. Dlatego, że były umieszczone we wzorcu umownym z góry opracowanym i nie podlegającym zmianie.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak unieważnić kredyt we frankach, spójrz na Art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. W nim czytamy, że postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron. Czyli cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Zwróć uwagę, że zastosowanie przez bank ww. postanowień miało prowadzić to tego, że Ty kredytobiorco, nie miałeś możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Dlaczego? Ich rola sprowadza się do podpisania kontraktu bądź jego odrzucenia w całości. Spójrz na to z boku. Niejako przymuszony, podpisywałeś umowę o kredyt we frankach, nie wiedząc jak bardzo ww. instytucja finansowa skorzysta na Twoim przymusowym położeniu…

Jak unieważnić kredyt we frankach i żyć spokojnie?

Jednakże, umieszczenie przez bank ww. klauzul, w podpisanej przez Ciebie umowie o kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich prowadzi do tego, że możliwe jest unieważnienie tej umowy. Jak czytałeś wyżej, postanowienia umów, które nie były indywidualnie uzgadniane z konsumentem a naruszają min. jego prawa i obowiązki, nie wiążą go z mocy prawa. Biorąc pod uwagę to, że kluczowe postanowienia umów stanowią tego typu klauzule, ich wyeliminowanie prowadzi do tego, że umowa ta staje się nieważna. Tak, nieważna. Czyli efekt, na którym Ci zależy. Co więcej, aktualnie zarówno doktryna jak i orzecznictwo stoi na stanowisku, że umowy zawarte przez Banki z Kredytobiorcami podlegają unieważnieniu.

O czym musisz pamiętać?

Żaden z organów państwowych nie unieważni Twojej umowy w ramach kontroli indywidualnej czy też abstrakcyjnej. I co musisz zrobić dalej? Koniecznie wystąp na drogę sądową z powództwem przeciwko Bankowi. Bez podjęcia właściwych działań, umowa w dalszym ciągu będzie Cię wiązać. W konsekwencji będziesz spłacać swoje zadłużenie.

Zacznij tu, gdzie jesteś!

Nie chcieliśmy Cię straszyć, tylko pokazać możliwe warianty. Podejdź do tego spokojnie. Nie jesteś w sytuacji bez wyjścia. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zrobić pierwszy krok. Możesz unieważnić swój kredyt we frankach. Nie odkładaj tego na jutro. Zacznij tu, gdzie jesteś teraz.