Dlaczego banki wnoszą skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego

Frankowicze! Dlaczego banki wnoszą skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego? Czy warto pozywać banki?