fbpx
Teoria dwóch kondykcji wygrywa nierówną walkę z teorią salda!

aktualności

TEORIA DWÓCH KONDYKCJI WYGRYWA NIERÓWNĄ WALKĘ Z TEORIĄ SALDA!

Sąd Najwyższy wydał właśnie orzeczenie, które będzie miało przełomowy wpływ, na rozstrzyganie procesów o unieważnienie umów o kredyt frankowy, a dokładnie dokonanie rozliczeń stanowiących tego następstwo.
W sprawie prowadzonej pod sygn. akt: III CZP 11/20, rozstrzygając spór Banku Millennium z jednym z kredytobiorców orzekł, że w przypadku unieważnienia umowy bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie wpłacone raty. Co ważniejsze, orzekł także, że zwrot ten nie stanowi jednoczesnej podstawy do dokonania automatycznego potrącenia przez bank kwoty, którą wypłacił kredytobiorcy. Sąd orzekający uznał, że kredytobiorca, który spełnia na rzecz banku nienależne świadczenie może domagać się zwrotu pełni uiszczonych środków.
Niniejsze rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego jest bardzo korzystne dla procesów frankowych, i to nie tylko dotyczących klientów Millennium Bank S.A., ale także innych banków oferujących kredyty w walucie obcej. Orzeczenia Sądu Najwyższego, są bowiem bardzo ważną wskazówką dla sądów powszechnych przy rozstrzyganiu spraw mających za przedmiot tożsame zagadnienia. Tak też jest w przypadku spraw frankowych.
Istotnym jest fakt, że orzeczenie to prowadzi do upadku tzw. teorii salda! Jak zapewne wiesz, po przeczytaniu naszych poprzednich artykułów, Sądy rozstrzygając sprawy frankowe wahały się pomiędzy zastosowaniem jednej z dwóch praktyk rozliczania należności wynikających z unieważnienia umowy, mianowicie tzw. teorią salda albo tzw. teorią dwóch kondykcji. Ta pierwsza zakładała, że przy orzeczeniu nieważności umowy kredytu we frankach, należy rozliczyć wzajemne świadczenia stron tj. dopuszczała możliwość potrącenia kwoty, do której zobowiązany był bank z należnością stanowiącą kapitał wypłaconego klientowi kredytu. Teoria dwóch kondykcji zakłada, iż każde roszczenie o wydanie wzbogacenia traktuje się oddzielnie i niezależnie od drugiego. W myśl tej teorii, Kredytobiorca może zrealizować swe roszczenie niezależnie od czynności podejmowanych przez bank, nawet jeśli nie zwrócił bankowi kwoty udzielonego mu kredytu, Sąd może zasądzić na jego rzecz żądaną kwotę. Bank z kolei może wystąpić z własnym roszczeniem – o zwrot kwoty wypłaconego kredytu – przeciwko kredytobiorcy.
Najlepiej zobrazuje Ci to przykład. Bank M. wypłacił Romanowi X. na mocy zawartej w 2007 r. umowy o kredyt we frankach kwotę 250.000,00 zł na zakup mieszkania. Do dnia wniesienia pozwu, kredytobiorca spłacił łącznie kwotę 200.000,00 zł (kapitał i odsetki) i o taką właśnie kwotę pozwał bank. W przypadku teorii salda, która nie znalazła uznania w Sądzie Najwyższym sąd mógł oddalić powództwo Romana X., uznając że nie jest on wierzycielem, lecz dłużnikiem banku na kwotę 50.000,00 zł. W przypadku teorii dwóch kondykcji sąd orzekający w sprawie frankowej, powinien zasądzić kwotę 200.000,00 zł, zaś bank może ewentualnie dochodzić w osobnym procesie swoich 250.000,00 zł lub próbować potrącić tą wierzytelność z dochodzoną lub już zasądzoną kwotą 200.000,00 zł.
To zaskakujące orzeczenie, z pewnością stanowi przełom w sprawach frankowych. Nie bez powodu nazwane jest „prezentem dla frankowiczów”. Stanowi także dla Ciebie, kredytobiorco potwierdzenie tego, że decyzja na podjęcie walki z bankiem była słuszna. Sądy są po Twojej stronie. Jeśli nie zdecydowałeś się jeszcze na wystąpienie na drogę sądową z powództwem o unieważnienie umowy o kredyt, orzeczenie Sądu Najwyższego powinno Cię przekonać. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno by zawalczyć o lepsze jutro i uwolnić się od franka szwajcarskiego!

Czas przestać się obawiać upływu terminu przedawnienia w sprawach frankowych!

aktualności

CZAS PRZESTAĆ SIĘ OBAWIAĆ UPŁYWU TERMINU PRZEDAWNIENIA W SPRAWACH FRANKOWYCH!

Dotychczas wiele wątpliwości w sprawach frankowych, budził termin przedawnienie roszczenia kredytobiorców względem banku z tytułu unieważnienia umowy o kredyt we frankach oraz zwrot nadpłaconych rat kredytu. Całe szczęście, wątpliwości te zostały rozwiane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wobec czego zarówno… Continue Reading…

unieważnienie umowy o kredyt we frankach a rozliczenie z bankiem.

aktualności

UNIEWAŻNIENIE UMOWY O KREDYT WE FRANKACH A ROZLICZENIE Z BANKIEM.

Dotychczas, dość sporą zagadką nurtującą zarówno kredytobiorców jaki i nawet sądy orzekające w sprawach frankowych, było ukształtowanie ostatecznych rozliczeń między frankowiczami a bankiem. NIEPEWNOŚĆ doprowadziła do tego, że w grudniu 2019 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku zadał pięć pytań Trybunałowi… Continue Reading…

bank nie pozwie frankowicza

aktualności

Bank nie może żądać zwrotu kosztów kredytu

Banki coraz głośniej podnoszą kwestie związane z obciążaniem klientów swoimi kosztami po przegranych tzw. procesach frankowych. Właśnie poznaliśmy kolejną opinię na ten temat –Rzecznik Finansowy nie ma wątpliwości: nie ma takiej możliwości. Nowa strategia PKO BP Tak jednoznaczne stanowisko Mariusza… Continue Reading…

zawieszenie rat CHF

aktualności

Zawieszenie spłaty rat kredytu frankowego (CHF) na czas procesu

Rozważając wszelkie za i przeciw wystąpienia na drogę sądową przeciwko Bankowi z powództwem o unieważnienie umowy o kredytu we frankach, stawiasz sobie pytanie „Czy będę zobowiązany spłacać raty kredytu frankowego w czasie trwania procesu?”. Mamy dla Ciebie optymistyczną wiadomość! Odpowiedź… Continue Reading…

kredyt we frankach krok po kroku, frankowicze forum - jak się pozbyć kredytu CHF

aktualności

Kredyt we frankach – co robić krok po kroku

Masz mieszkanie lub dom z kredytem we frankach szwajcarskich? Sprawdź, co możesz zrobić, aby dołączyć do grona frankowiczów, którzy pozbyli się już tego kłopotu. Kredyt we frankach – o co chodzi z procesami O kredyt we frankach starało się z… Continue Reading…

kredyt we frankach jak wybrać prawnika

aktualności

Kredyt we frankach – co robić, żeby wygrać proces?

W ostatnich tygodniach coraz częściej można usłyszeć o pomyślnych dla frankowiczach wyrokach sądów. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób, które zaciągnęły kredyty w tej walucie, próbuje odzyskać pieniądze, jakie stracili na zmianie kursu. Jednak decydując się na taki krok… Continue Reading…

aktualności

Jak unieważnić kredyt we frankach

Z pewnością wielokrotnie spotkałeś się Frankowiczu ze stwierdzeniem, że Twój kredyt we frankach podlega unieważnieniu. Ale z czym to się wiąże? I jakie możesz mieć konsekwencje z tego powodu? O tym przeczytasz w artykule. Otóż, umowy o kredyt hipoteczny we… Continue Reading…

kredyt we frankach

aktualności

KREDYT WE FRANKACH – analiza obecnej sytuacji. Co zrobić?

Epidemia uderzyła ze zdwojoną siłą nie tylko w światową, ale także polską gospodarkę. Problemy dotknęły między innymi osoby spłacające kredyt, a w szczególności te, które mają na głowie kredyt frankowy. Frankowicze nie dość, że muszą mierzyć się z problemami dotyczącymi… Continue Reading…

aktualności

Koronawirus (COHID-19) negatywnie wpływa na kredyty frankowe CHF

Kurs franka szwajcarskiego niebezpiecznie wzrasta! Kurs franka szwajcarskiego (CHF) wzrósł o ok. 10 proc.w stosunku do stawki z kwietnia 2019 roku. W ciągu ostatnich czterech miesięcy odnotowano wzrost o 7-8 proc. Niewątpliwie ma to związek z paniką na rynku światowym… Continue Reading…